Nieuws

PO-Raad vindt plan voor voltijdsbonus te eenzijdig 

Een voltijdsbonus om leraren te verleiden om meer uren te gaan werken; in een pilot wil minister Wiersma het effect hiervan onderzoeken. De PO-Raad mist afstemming, samenwerking en structureel beleid op dit punt.  

De PO-Raad onderstreept de urgentie van een brede aanpak van de personeelstekorten. Het vergroten van de gemiddelde werktijdfactor in de sector is daarin een belangrijk element. Eind september stuurde de PO-Raad nog een brief aan de Kamer over de aanpak van de personeelstekorten. Hierin pleitte de sectorvereniging onder andere voor het verkennen van mogelijkheden om het aantrekkelijker te maken om meer uren te werken. 

De minister lanceert de pilot nu zonder afstemming met het onderwijsveld. Een gemiste kans, vindt de PO-Raad. Voorzitter Freddy Weima sprak er gisteren over op Radio1: “Je hebt de werkgevers en de werknemers keihard nodig om dit in goede banen te leiden.” 

De PO-Raad gaat graag met de minister in gesprek. “Beloningsafspraken maken we aan de cao-tafel, maar voor de regelruimte hebben we de politiek nodig.” aldus Weima. De PO-Raad heeft daarbij oog voor de bezwaren die bonden hierbij aantekenen. Ook pleit de sectorvereniging voor een intensievere samenwerking met de Kinderopvang, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van combinatiebanen. 

Het bevorderen een hogere werktijdfactor vraagt om meer dan een proef met uitsluitend (juridische) ondersteuning vanuit het ministerie van OCW. De PO-Raad werkt graag mee aan een integrale aanpak waarin we gebruikmaken van de geleerde lessen uit het project “Het Potentieel Pakken”.   


 

geld in pot