Nieuws

Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd

Afgelopen dinsdag is de eerste landelijke Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd. De zes thema’s uit de Kennisagenda zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van leraren, schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers. Met behulp van de Kennisagenda kunnen onderzoekers en onderwijsprofessionals kennis en voorbeelden delen of nader onderzoek doen.  

De PO-Raad is een van de initiatiefnemers en verheugd met de komst van de Kennisagenda. De sectororganisatie hoopt dat de Kennisagenda onderwijsprofessionals helpt bij het evidence-informed verrijken van het onderwijs. En dat toekomstig onderwijsonderzoek beter aansluit op de vragen die leven op de werkvloer van scholen. De door onderwijsprofessionals en onderzoekers vastgestelde thema’s geven dan ook focus voor de komende jaren. 

De thema’s zijn:

De Kennisagenda omvat de volgende thema’s. Binnen elk thema zijn zogenoemde ‘gamechangers’ benoemd: onderwerpen waar kansen liggen om belangrijke veranderingen teweeg te brengen.

  • School als lerende en professionele organisatie;
  • Kennis en vaardigheden van leerlingen;
  • Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving;
  • Gelijke kansen;
  • Technologie in het onderwijs;
  • Kwalificaties van toekomstige leraren en kwaliteit opleiding. 

Regionale Kennisagenda’s

Naast de landelijke Kennisagenda wordt er ook op diverse plekken in het land gewerkt aan regionale Kennisagenda’s. Schoolbesturen, schoolleiders en leraren werken in de regio samen met Hogescholen en Universiteiten aan regionale vraagstukken. Zo is vorig jaar de Rotterdamse Kennisagenda van start gegaan. De regionale Kennisagenda’s zijn een initiatief van de PO-Raad en het NRO.  

Lancering terugkijken?

Tijdens de lancering gingen zes panelleden met elkaar in gesprek over de thema’s uit de Kennisagenda en de betekenis voor hun werk. Bekijk de lancering terug.

Meer lezen?

Download de Kennisagenda 
Meer informatie, tools en achtergrondverhalen over evidence-informed werken? Neem dan een kijkje op de website van het Platform Samen Onderzoeken. 

Over de initiatiefnemers
De Kennisagenda is een initiatief PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en het NRO. 
voorkant van de kennisagenda