ICT organiseren

Om technologie goed en veilig te kunnen gebruiken moeten de randvoorwaarden op orde zijn. Dat geldt voor de infrastructuur, zoals devices en veilig internet, maar ook voor de omgang met data en privacy.

Besturen hebben de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin de (digitale) veiligheid van leerlingen en medewerkers gewaarborgd is. En waar scholen op basis van onderwijskundige keuzes de kansen van technologie kunnen benutten. Met landelijke afspraken en standaarden ondersteunen we deze verantwoordelijkheid.

ict beveiliging

Wat doet de PO-Raad?

  • We onderhouden de afspraken in het Privacyconvenant met private partijen en ondersteunen de sector met een model verwerkersovereenkomst. 
  • We brengen de bestuurlijke verantwoordelijkheden en streefniveaus ten aanzien van (professionele omgang met) digitalisering in kaart en maken hierover sectorafspraken.
  • We stimuleren de ontwikkeling van gestandaardiseerde modellen (FORA, RIO en ICT-voorwaarden) en jagen het gebruik ervan aan. 
  • We stimuleren kennisontwikkeling en samenwerking in de sector middels het Netwerk IBP, de Aanpak IBP en andere werk- en kennisgroepen.
Noelle Steeghs
Beleidsadviseur Digitalisering, privacy en informatiemanagement

Noëlle Steeghs